Ολα αυτά μέσω καταπληκτικών διαδρομών…

Πούλιθρα – Πελετά (Κουνουποχώρια)
Διαδρομή Πούλιθρα – Πελετά – Κοσμάς
Διαδρομή από το Λεωνίδιο ώς τον Αγιο Ανδρέα