Αποστάσεις (Οδικώς για Λεωνίδιο)

Από Αθήνα: 210 Km, 3 h
Από Άργος: 80 Km, 1,5 h
Από Τρίπολη: 95 Km, 1,5 h
Από Νάυπλιο: 80 Km, 1,5 h
Από Σπάρτη: 85 Km, 2 h
Από Γήθειο: 80 Km, 2 h

Οι χρόνοι έχουν υπολογιστεί για διαδρομή με Ι.Χ. Η περιοχή καλύπτεται και από τα ΚΤΕΛ, για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΤΕΛ Αρκαδίας Τηλ. 2710222560. 2757022255